InformaSJON

Om det nye vannkraftverket i Glomma

Sommeren 2018 ble den endelige avgjørelsen tatt om å bygge et vannkraftverk i Glomma like oppstrøms for Tolga. La meg prøve å forklare hva dette betyr for Kvennan fluefiske. 

Noen få kilometer oppstrøms for Tolga skal det bygges en liten demning. Et reservoar vil bli dannet med en kapasitet på 10.000 m3. Fra dette reservoaret vil en del av Glommas vann bli drenert til en utgravd tunnel, helt ned til Eidsfossen (begynnelsen av fluefiskesonen), der vannet renner tilbake i elveleiet igjen. Forskjellen i høyde mellom vannutløpet ved demningen og Eidsfossen er omtrent 88 meter. 

Bygningen av dette kraftverket startet i september 2018 og vil være ferdig i løpet av 2021. Totale kostnader er 582 millioner kroner. Anlegget vil i gjennomsnitt generere 205 GWh per år, nok til å gi 10.000 norske husholdninger strøm.

I tunellen vil det være tre turbiner, hver med en maksimal kapasitet på 20 m3/sek. Tunnelen vil være omtrent 12 km lang og ca. 7 meter bred. Kraftverket vil ha en maksimal kapasitet på 60 m3/sek. Om sommeren må det være en minimumsstrøm på 12 m3/ sek i elveleiet, om vinteren er minimumsstrømmen 7 m3/sek. Normalt sommernivå i Glomma på Hummelvoll er ca. 50 m3/sek. Minimumsstrømmen i den berørte elveseksjonen er 12 m3/sek., så kraftselskapet, som heter Eidsiva, kan ta maksimalt 38 m3/sek inn i tunellen. De kunne bruke reservoarets ekstra kapasitet (10.000 m3) for å bruke anleggets maksimale kapasitet (60 m3/sek). Reservoaret vil renne med 60-38=22 m3/sek. Om 8 minutter vil reservoaret være tomt. Sunn fornuft forteller meg at dette ikke kommer til å skje veldig ofte, og plutselig endringer i vannstanden i KFF-sonen til bare skje hvis det regner mye. Akkurat som før.

Byggingen av kraftverket, demningen, tunnelen og utløpet ved Eidsfossen vil ta omtrent tre år. Forurensing av Glomma, forårsaket av byggingen av demningen, ser ut til å unngås ved bruk av midlertidig demninger. Den største delen av jobben vil være utgraving av tunellen og bygging av maskineri i tunellen. Dette har ingen innvirkning på elva.

Power plant Tolga Dam

Det er også godt å vite hva vi snakker om når det gjelder forholdet mellom vannstand og strømning. I løpet av de siste årene har jeg samlet data, og jeg fant ut av en endring i vannstanden (på Hummelvoll-målepunktet) på 10 cm tilsvarer en endring på ca. 10 m3/sek. Denne endringen på 10 cm. vil på Hummelvoll gi en endring på ca. 4 cm i fluefiskesonen på Kvennan camping. Årsaken til dette er enkel: Glomma flyter raskere og elveleiet er mye bredere på campingplassen, sammenlignet med den ganske dype, smale og langsommere rennende delen på Hummelvoll. 

Den delen av Glomma mellom demningen og Eidsfossen- den såkalte Tolga-sonen vil bli påvirket dårlig av kraftverket, spesielt på grunn av den relativt lille mengden vann i elveleiet midt på sommeren og vinteren.

Men for fluefiskesonen vil ikke så mye endre seg, tror jeg. Vannet som ble tatt ut av elva, og inn i tunellen, er tilbake i elva igjen. Det kan være noen små endringer i vannstanden når kraftverket er i produksjon, men jeg antar at de ikke vil ha stor innvirkning på fiskeforholdene ved Kvennan fluefiske. Det kan ha en liten effekt på vanntemperaturen- jeg hørte noen si 0,5 grader Celsius. Alt i alt forbedrer ikke dette kraftverket ting, men jeg er ganske trygg de neste årene KFF vil forbli en av de beste strekningene for fluefiske i den berømte og vakre elva Glomma.

Er du klar?

Kjøp fiskekort på nett