Glomma

Fiskesoner

I dette området har grunneierne i Tolga-Tynset området gått sammen i elevlag for å fordele fiskekort og sikre god fiskebestand. Den totale elvestrekningen er delt i fire fiskesoner: Tolga-sonen, Eidsfossen-sonen, Kvennan fluefiskesone og Tynset-sonen. Grensene til disse sonene er godt skiltet langs elvebredden. Den totale lengden på Tolga-Tynset- strekningen er 39 km og elva faller 63 m i høyden.

Tolga-sonen

Denne sonen starter ved den gamle broen til Tolga, og slutter ved Eidsfossen. Den er omtrent 7 km lang, og de fleste steder er strømmen rask til veldig rask. Det er vanskelig å vade på grunn av den sterke strømmen og de store steinene ved elveleiet. Det er noen få steder med dypere kanaler, og litt treg strøm. Dette er stedene for å fiske etter harr. Du kan forvente å finne ørret overalt, og ganske mange norske fiskere favoriserer denne elvestrekningen for det gode ørretfisket. Fallet i denne sonen er ca. 35 m, og de fleste steder er Glomma ca. 90 m bred. Gjennomsnittlig dybde er omtrent 1 meter, ikke prøv og kryss elven, du vil ende opp med å svømme.

Kvennan fluefiskesone

Kvennan fluefiskesone starter ved begynnelsen av Eidsfossen der kraftlinjene krysser elva, og ender 15,2 km nedstrøms, nær Abrua-broen. I nærheten av fossen er det veldig dype hull i elveleiet, og mange interessante virvler og gjemmesteder for stor ørret. Hvert år landes det noen store ørret opp til 4 kg, og den største harren i området (67cm, 3 kg) kommer også fra denne sonen. Området som er best egnet for harr fluefiske starter omtrent 1 km oppstrøms fra Kvennan camping, der strømmen bremser fra rask til middels rask. Rett foran campingplassen, nær øyene, kan du forvente å ha flott fluefiske i løpet av hele sesongen. Rett nedstrøms fra campingplassen er elven maks 120 m bred, og det totale fallet fra Eidsfossen er omtrent 17 meter. Gjennomsnittlig dybde varierer fra 0,5 meter til 1,5 meter. Det er mulig å krysse elven like nedstrøms øyene ved Kvennan camping, hvis du er forsiktig. Du vil trenge vade utstyr. Lengre nedstrøms er det flere grupper av øyer i elva, som alle gir gode muligheter for fluefiske. Strømhastigheten er de fleste steder ganske lav, noe som gir gode forhold for tørr fluefiske, men det er også mange seksjoner med raskere strøm. Elva faller 10 meter til, og kan være opp til 160 meter bred. Grusbunnen gjør vading enkelt. Dybden varierer fra 0,5 meter til 5 meter i et dypt hull nær Aakerøien camping, og går du fra øy til øy er det mulig å krysse elva noen få steder. Et vadestab kan være veldig nyttig, jeg går aldri på fiske uten.

Tynset-sonen

Der FF-sonen slutter begynner Tynset-sonen. Den ender mellom Tynset og Alvdal, ved Auma bru. De fleste steder er strømmen veldig treg, og elven ser mer ut som en innsjø. Elveleiet er sand, og det er en overflod av vannvegetasjon. Gjennomsnittsbredden på elven er 90 meter bred, og altfor dyp til å krysse. Den faller bare en 1 meter, og sonen er 19 km lang. Du kan også fiske i elven Tunna, en sideelv som kommer inn i Glomma like vest for Tynset. Siden 2009 er det kun en fluefiske sone i Tunna.

Glomma fishing zones

Er du klar?

Kjøp fiskekort på nett