Kvennan Fly Fishing

Fluefiske i Norge

En av de beste strekningene for fluefiske i Norge. Den øvre delen av den berømte elven Glomma på Østlandet. Oppdag alle tingene som gjør denne delen av Glomma til den beste fluefiskeopplevelsen i Norge. Her finner du all informasjon du trenger for å forberede deg på en uforglemmelig fluefisketur. 

13-09-2021

Faktisk vannstand:                           : 587,69
Gj.snittlig vannstand:2006 - 2016  : 587,35
Vann i Glomma er                             : klar
Lufttemperatur min - maks             : 2 - 14 °C
Vindhastighet og retning                 : 2 til 7 m/s, NW 

Gode forhold ved KFF nå for høst-Harrfiske. Vannstanden er .....    les merNRK tok turen til Kvennan Fluefiskesone tidlig i august. Klikk på bildet for å se innslaget.

En liten stemningsrapport juli 2021:

Om Kvennan fluefiskesone

Kvennan fluefiskesone i Norge starter ved begynnelsen av Eidsfossen, der kraftlinjene krysser elva, og ender 15,2 km nedstrøms, nær Abrua bro. I nærheten av fossen er det et veldig dypt hull i elveleiet, og mange interessante virvler og gjemmesteder for stor-ørret. Hvert år landes det noen store ørret, opp til 4 kg, og den største harr jeg har hørt om kommer også fra denne sonen (67cm, 3 kg).

Fly fishing Norway

Fluefiske i Glomma

Elven Glomma faller fra rundt 700 meters høyde ved innsjøen Aursund til 178 m ved Elverum, 275 km sør. Elvens fall er ikke ensformig, spesielt mellom Tynset og Høyegga Dam er elva som en stor innsjø, den er dyp og strømmen er langsom de fleste steder.

Mellom Tolga og Tynset er det raske strømmer, og over lange strekninger er elva av typen free-stone. Denne variasjonen i dybde og strøm resulterer i et variert elvelag: store steiner i strekningene med rask strøm, grusbunn der strømmen bremser og sandbunn i de langsomme strekningene. Dette betyr optimale forhold for vann vegetasjon og insektliv.

Fly fishing in Glomma Norway

Hva sier fiskerne om Kvennan fluefiske 

Fluefiskesonen KFF-sonen kan defineres som den perfekte elvestrekningen for fluefiskeren. Strømningen har et ideelt tempo og dybde for både ørret og harr, og fordi elva ikke er så dyp, er det mulig å vade de fleste steder, selv når vannstanden er høyere enn vanlig.

Hvor er Kvennan Fluefiske? 

Kvennan fluefiske ligger i den nordlige delen av Østerdalen, mellom de to småbyene Tynset og Tolga, i Innlandet Fylke, (tidligere Hedmark). Svenskegrensa er ikke langt unna, bare 75 km. Landskapet i denne delen av Norge kan beskrives som fjellområdet i det tidligere Hedmark, og noen sier det er Skandinavias sørligste villmark. Tidligere

Hedmark er et av de mindre urbaniserte områdene i Norge, ettersom omtrent halvparten av innbyggeren bor på landet. Befolkingen er hovedsakelig konsentrert i det rike jordbruksdistriktet som grenser til Mjøsa.

Kvennan fly fishing zone

Er du klar?

Kjøp fiskekort på nett